Det finns ett stort behov av att fånga upp och ta tillvara på unga människors idéer och lösningar för att forma framtiden. Inom projektet Innovate Passion Borås, som finansieras av Vinnova, utvecklar Science Park Borås metoder och verktyg, bland annat Hackathons, som främjar ungas innovationskraft. Projektet ska möjliggöra nya samarbeten för ett hållbart och cirkulärt samhälle.

Den 6 september 2018 kommer ett hackathon med fokus på framtidens städer och samhällen att genomföras tillsammans med Urban Talks, ett initiativ som handlar om stadsutveckling med människa, miljö och framtid i centrum.

Syftet med hackathonet är att gymnasieelever får chansen att samarbeta med organisationer inom Borås Stad för att utveckla nya idéer och lösningar mot ett hållbart och cirkulärt samhälle. Deltagarna kommer att arbeta med utmaningar som tagits fram med aktörer inom stadsutveckling och hållbart samhällsbyggande inom Borås Stad. Målet är att hackathonet skall generera nya spännande idéer, initiativ och lösningar som på sikt kan implementeras inom Borås Stad.

Vilka utmaningar kommer eleverna att jobba med?
Under våren 2018 hölls en workshop med aktörer som arbetar med stads- och samhällsutveckling inom Borås Stad, varav det togs fram ett antal utmaningar som Borås Stad står inför, som ungdomarna kommer att arbeta med;

– Hur kan Borås bli en mer spännande kultur och musikstad? (ex koppling till digital kultur)

– Hur kan vi designa en park som går rakt genom vår stad, till ett stråk för alla, som knyter ihop stadskärnan och de olika stadsdelarna?
(Vad skall man göra, uppleva och känna i Parken? Hur ser designprocessen ut?)

– Hur kan Borås bli en mer attraktiv gång- och cykelstad? Vilka mervärden kan det ge för stadens utveckling?

Håll utkik här på hemsidan eller på Innovate Passion Borås Facebooksida för att hålla dig uppdaterad!

Partners