Science Park Borås får fortsatt stöd att vidareutveckla metoder för ungt entreprenörskap! 

Science Park Borås projekt DigiMode – Passion for Fashion vann första pris i Innovate Passion, en tävling Vinnova arrangerat för att ta tillvara unga tjejers innovationskraft. Priset består av fortsatt stöd av Vinnova för att vidareutveckla initiativen. Science Park Borås vill genom Innovate Passion Borås fånga upp och ta tillvara på unga vuxnas idéer för hållbar samhällsutveckling.

Inom vinnovas initiativ Innovate Passion har det under våren 2017 arrangerats 13 olika projekt runt om i landet där unga tjejer utvecklat nya teknikområden och yrken utifrån sina passioner. I Borås hölls ett hackathon, ett event där unga tjejer utvecklat egna idéer för att skräddarsy framtidens cirkulära textilindustri. Ett vinnande koncept som tar fram konkurrenskraftiga idéer. Innovate Passion initiativet utmanade inte bara unga tjejer att innovera – även de 13 regionerna utmanades och tävlade mot varandra att ta fram den mest innovativa proscessen för att stötta tjejerna och stärka deras innovationskraft inom teknik- och IT via passion.

Tre vinnande bidrag korades i finalen av Innovate Passion som gick av stapeln den 14 november. Borås vinnande bidrag utgjordes av projektets arbetsprocess för att utveckla hackathonet tillsammans med de tre vinnande teamen. Nomineringen för högsta pallplats löd:

”Med imponerande metoder och resultat har Passion for fashion utgått från existerande miljöproblem för att utveckla framtida innovationer. Passion for fashion har utvecklat en genomtänkt metod med hackaton och samverkan mellan gymnasiet, universitetet, offentlig sektor och näringsliv, som har stor potential att lyckas leverera framtida innovationer med fokus på passion och teknik. Detta är ett bevis på förmågan att ta fram konkurrenskraftiga idéer med stor framtidspotential”.

Priset består av fortsatt stöd av Vinnova för att vidareutveckla initiativen. Science Park Borås vill bygga upp en ny resurs för att fånga upp och stötta ungas idéer för hållbar och cirkulär samhällsutveckling. Genom att främja inkluderande, samskapande och öppen innovation kopplat till de kunskaper som finns hos verksamheter inom Science Park Borås och Textile Fashion Center vill vi stötta och inspirera unga att forma framtidens cirkulära samhälle.

En förstudie kommer att genomföras för att vidareutveckla och testa de metoder, bland annat hackathons, som används inom projektet DigiMode – Passion for Fashion.

– Vi ser att det finns ett stort behov av att fånga upp och ta tillvara unga människors idéer och lösningar för att forma framtiden. Det finns därför en ambition att utveckla en ”innovationshubb” som främjar ungas innovationskraft genom passion. Den ska möjliggöra nya samarbeten för ett hållbart och cirkulärt samhälle, dels inom textilområdet men även inom andra områden kopplade till Science Park Borås fokusområden, säger Moa Nilsson, projektledare Innovate Passion Borås.

Projektet är ett samarbete mellan Science Park Borås, Smart Textiles, Re:textile, Högskolan i Borås, Inkubatorn i Borås, FashionInk, Drivhuset Borås, Navet Science Center, Innovationsplattform Borås, Textilmuseet och Globala Borås. Projektet finansieras av Vinnova och är en del av satsningen Innovate Passion.

Fler Nyheter

VINNARNA AV HACK THE CITY 2018

Det finns ett stort behov av att fånga upp och ta tillvara på unga människors idéer och lösningar för att forma framtiden. Den 6 september arrangerade Science Park Borås, Urban Talks och Drivhuset i Borås hackathonet…

Gymnasieelever ger idéer till framtidens Borås

Det finns ett stort behov av att ta vara på unga människors idéer för att forma framtiden. Den 6 september arrangerar Science Park Borås, Urban Talks och Drivhuset i Borås hackathonet Hack The City. Ett…

HUR STÄLLER VI OM MOT EN CIRKULÄR TEXTIL- OCH MODEINDUSTRI? VI KNÄCKER KODEN MED HJÄRTA, PASSION OCH HACKATHONS! 

HUR STÄLLER VI OM MOT EN CIRKULÄR TEXTIL- OCH MODEINDUSTRI? VI KNÄCKER KODEN MED HJÄRTA, PASSION OCH HACKATHONS! Hur skapar man framtidens cirkulära och hållbara textil- och modeindustri? Vi hackar den! Den 17-18 maj gick…

Innovate Passion Borås går samman med projektet Circular Textile Initiative för att arrangera hackathons för cirkulära affärsmodeller

I Sverige hamnar årligen 80 000 ton textilier i soptunnan helt i onödan.Samtidigt finns en stor potential för cirkulära affärsmodeller inom textil- och modeindustrin. Swedish Fashion Council och Re:textile/Science Park Borås går samman genom projekten Innovate…

Nyheter

Partners