Textilindustrin var bland de första som mekaniserades och la grunden till den industriella revolutionen. Spinnmaskinerna uppfanns i England i slutet av 1700-talet och Sveriges första textilfabriker byggdes i början av 1800-talet. Textilfabrikernas utveckling och masstillverkning av textiler ledde till stora förändringar i vår livsstil.

Textilbranschen hör till världens största industrier. Den var också den första branschen som mekaniserades och la grunden till den industriella revolutionen. Idag genomgår Textil och modebranschen en radikal förändring i takt med att analoga tjänster digitaliseras och får en snabbare spridning. Nya typer av företag och delbranscher uppstår i gränssnittet mellan kultur, teknik och samhälle. FashionTech och RetailTech är två exempel på två med varandra komplettande innovationsområden med hög tillväxtpotential i korskopplingen mellan bärbart mode, näthandel och IKTsektorn.

Världen står inför ett antal globala samhällsutmaningar kopplat till utvecklingen av ett hållbart samhälle och idag talas det mycket om cirkulär ekonomi. En utmaning för utvecklingen av cirkulära flöden och genomförandet av cirkulär ekonomi är att dagens och gårdagens affärsmodeller traditionellt bygger på gårdagens och dagens stödsystem för innovation och tillhörande affärslogik med linjära flöden. Vi ser att digitaliseringen möjliggör för nya gränssnitt som nya affärsmodeller, nya kundrelationer samt nya betalningsmodeller. Tjänsteinnovation bidrar till att flytta fokus från att se enbart tekniken som möjliggörare till att involvera användarens/konsumentens roll kring vilken affärsmodellen skapas. I nuläget råder det till exempel brist på ekologisk bomull samtidigt som vi konsumerar mer material än vad jorden tillåter.

När större krav ställs på klädindustrin så kan samarbete med nya företag inom IT-baserad handel visa sig vara de som har lösningarna på framtidens problem. Genom att skapa nya plagg utvecklade för att hålla länge genom att kunna lagas, omarbetas eller på annat sätt uppdateras öppnas möjligheter för helt nya affärsområden inom reparation, redesign och andra typer av tjänster som förlänger livet på plagget och skapar ekonomisk tillväxt.

Partners