Vad är ett Hackaton?

Ett hackaton är en eventform där fokus ligger på skapande och kreativitet. Det är inspirerat från it och programmering där programmerare träffas för att inspireras av varandra, dela kunskap och skapa tillsammans.

DigiMode – Hack for Fashion syftar till att ta fram idéer för nya lösningar och produkter kopplade till den gemensamma samhällsutmaningen kring re:design.

Partners