DigiMode – Passion for Fashion

– en unik chans för unga tjejer att utveckla idéer för en cirkulär textilindustri

I september 2017 anordnade Science Park Borås Hackathonet DigiMode.- Passion for Fashion. Ett event där unga tjejer i team, tillsammans med en innovationscoach, arbetade med att ta fram framtidens lösningar för en cirkulär och hållbar textil- och modeindustri. Tre vinnande idéer röstades fram som fick stöd att vidareutveckla sina idéer med stöd av näringslivsorganisationer inom Science Park Borås.

Projektet finansieras av Vinnova och är en del av deras satsning Innovate Passion, ett initiativ och tävling Vinnova arrangerat för att ta tillvara unga tjejers innovationskraft utifrån passion. Runt om i landet drevs 13 olika projekt. Science Park Borås kammade hem första pris med DigiMode.- Passion for Fashion. Priset består av fortsatt stöd av Vinnova för att vidareutveckla initiativen. Under våren arrangeras därför ytterligare två hackathon för att fånga upp och ta tillvara på ungdomars idéer för ett hållbart och cirkulärt samhälle.

Motiveringen till vinsten löd:

”Med imponerande metoder och resultat har Passion for fashion utgått från existerande miljöproblem för att utveckla framtida innovationer. Passion for fashion har utvecklat en genomtänkt metod med hackaton och samverkan mellan gymnasiet, universitetet, offentlig sektor och näringsliv, som har stor potential att lyckas leverera framtida innovationer med fokus på passion och teknik. Detta är ett bevis på förmågan att ta fram konkurrenskraftiga idéer med stor framtidspotential”.

DigiMode – Passion for Fashion drevs i samarbete mellan Science Park Borås, Smart Textiles, Re:textile, Högskolan i Borås, Sliperiet/Umeå universitet, Inkubatorn i Borås, FashionInk, Drivhuset, Navet Science Center, Innovationsplattform Borås, Textilmuseet och Globala Borås. Projektet finansieras av Vinnova och är en del av satsningen Innovate Passion.

Partners