Det finns ett stort behov av att fånga upp och ta tillvara på unga människors idéer och lösningar för att forma framtiden. Den 6 september kl 8.30 – 16.00 arrangerar Science Park Borås, Urban Talks och Drivhuset i Borås hackathonet Hack The City. Ett event där 60 gymnasieelever får chans att ge idéer för ett hållbart och cirkulärt Borås.

Under Hack The City som går av stapeln i Do-Tank Center i Textile Fashion Center gymnasieelever att vrida samhället ut och in för att utveckla idéer för framtidens Borås. Hackathonet är upplagt som en tävling, där eleverna själva får rösta fram tre vinnande idéer som får stöd att vidareutveckla idén utav Urban Talks och Drivhuset i Borås. De vinnande idéerna kommer även att presenteras under öppningen av Borås kongresshus den 21 November då idéer inför Borås Stads 400-års jubileum.

Vilka utmaningar kommer eleverna att jobba med?
Under våren 2018 hölls en workshop med aktörer som arbetar med stads- och samhällsutveckling inom Borås Stad, varav det togs fram ett antal utmaningar som Borås Stad står inför, som ungdomarna kommer att arbeta med;

– Hur kan Borås bli en mer spännande kultur och musikstad? (ex koppling till digital kultur)

– Hur kan vi designa en park som går rakt genom vår stad, till ett stråk för alla, som knyter ihop stadskärnan och de olika stadsdelarna?
(Vad skall man göra, uppleva och känna i Parken? Hur ser designprocessen ut?)

– Hur kan Borås bli en mer attraktiv gång- och cykelstad? Vilka mervärden kan det ge för stadens utveckling?

Partners