Innovate Passion Borås

Inom projektet Innovate Passion Borås, som finansieras av Vinnova, vill Science Park Borås främja ungas vuxnas innovationskraft genom passion.

Initiativet startade våren 2017 då Science Park Borås startade projektet DigiMode – Passion for Fashion, inom Vinnovas initiativ Innovate Passion, som syftar till att fånga upp och ta tillvara på unga tjejers innovationskraft inom teknik- och IT. Istället för att locka eller attrahera unga kvinnor till befintliga tekniska utbildningar eller yrken, vänder Innovate Passion på perspektivet och utgår ifrån unga tjejers innovationskraft med utgångspunkt i deras intressen och passioner. Totalt drevs 13 initiativ runt om i landet.

Inom DigiMode – Passion for Fashion anordnade Science Park Borås ett hackathon där unga tjejer, arbetade med idéer för en cirkulär och hållbar textilindustri. I november samlades de 13 regionala Innovate Passion initiativen för ett nationellt finalevent. Tre vinnande projekt utsågs som får fortsatt stöd att utveckla sina initiativ. Science Park Borås tog hem förstaplatsen med initiativet DigiMode – Passion for Fashion.

Vi vill nu vidareutveckla och testa de metoder som vi använt för att fortsätta fånga upp och stötta ungas idéer för hållbar samhällsutveckling. Vi ser att det finns ett stort behov av att fånga upp och ta tillvara unga människors idéer och lösningar för att forma framtiden. Det finns därför en ambition att utveckla en ”innovationshubb” som främjar ungas innovationskraft genom passion. Den ska möjliggöra nya samarbeten för ett hållbart och cirkulärt samhälle, dels inom textilområdet men även inom andra områden kopplade till Science Park Borås fokusområden. Projektet är bland annat förankrat i Science Park Borås innovationsmiljö och kommer att kopplas till plattformen Body & Space som bygger på utvecklandet av en stark miljö för cirkulära affärsmodeller inom fokusområdena textil, mode, inredning och möbler.

Läs mer:

Innovate Passion
DigiMode – Passion for Fashion
Borås bäst på att ta tillvara unga tjejers innovationer

Partners